.liamE enie hcafnie snu tkcihcs nnad ,dies treisseretni hcsuatrennaB redo kniL menie rhi hcua nneW .netiestenretnI reldeiS neredna zu sknil eginie rhi tednif reiH